| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Loss

Page history last edited by Laine 2 years, 7 months ago

Lossi 3D modelleerimine

 

Sinu ülesandeks on modelleerida loss TikerCad keskkonnas ja mõelda välja lossiga seotud müüt/legend/jutustus.

 

Ülesanne 1

Vaata näiteid.

Kindluse/lossi modelleerimine

https://youtu.be/5nHYMHY3Pjo

https://youtu.be/CW0HqfLF4SM

https://youtu.be/_BsWTDl3qNc

 

Ülesanne 2

Tee 3D modelleeritud ehitisest kuvapilt ja salvesta pildina oma kausta.

 

Ülesanne 3

Avalda kuvapilt oma veebilehel ülesannete alamlehel, pealkirjaks kirjuta "Loss" ja pildi kohale kirjuta lossi kohta tutvustav tekst.

  • Kes lossis elavad?
  • Kus loss asub?
  • Loo lossiga seotud müüt - jutustus.

 

Ülesanne 4

Kirjuta AJAVEEBI artikkel "Loss", kus anna ülevaade,

kuidas töö õnnestus,

mis oli Lossi modelleerimisel ja kuvapildi avaldamisel kõige põnevam ja mis oli raske.

 

 

 

Tagasi

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.