| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

informaatika

Page history last edited by Laine 2 months, 1 week ago

Türi Põhikool

 

2023./2024. õppeaasta

 

7. klass

 

EESMÄRKIDE saavutamine

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSendYk59k2bsGqmzqhzTE6gF-K2XRRQJnO0b46Zb3g2ljGwKA/viewform 

 

AASTA LINNU JOONISTUSVÕISTLUS

https://eoy.ee/aul/joonistusvoistlus/

 

HarID juhend

Office356 juhend

Office65 kasutusjuhendid

https://koolituskeskus.edublogs.org/category/office-365-e-kursused/alustame-office-365-keskkonnaga/
https://wiki.ut.ee/display/AA/Microsoft+365+rakendused

 

Informaatika ainekava
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1080/3202/3005/18m_pohi_lisa10.pdf#
Lihtsustatud ainekava
https://oppekava.ee//wp-content/uploads/2020/08/Ainekava-toimetatud.pdf 

Klasside kaupa
https://oppekava.ee/valikoppeaine-digioskuste-ope-lihtsustatud-oppes-oppeprotsessid/ 

Õppekavad
https://oppekava.ee/ 

 

Õppekava

2023informaatika_ainekava.pdf

 

Töökava

 

4. ja 5. klassi informaatika töökava

 

 

NUTT TULEB PEALE 2023 sügis

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNYUOBI1eKTv_D1a3-bcGlH8sY9BGB5kDFmqE056tF4i4szQ/viewform 

 

KÜBERPÄHKEL

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdrqHUqWjx85c_CLoIWXhmJ5QH2-NB1EAh9XzZsuj8s8wN3w/viewform 

 

Prezi juhend https://prezi.com/p/zizfyrvhmyor/prezi-juhend/

 

KESKKONNAD ja JUHENDID

Keskkondade kasutusjuhendid:
Mentimeter - Videojuhend (eesti k) (2017) Autor: Katrin Uurman
LearningApps - Kaire Kollom lühike kasutajajuhend (pdf); 
Juhendite kogu Koolielus

Liveworksheets - Videojuhendid (eesti k) (2020) Autor: Liia Moorits

ClassroomScreen - eestikeelne juhend (Google Slide)

WordArt - Videojuhend (eesti k) (2018) Autor: Geithy Plakk Koostajad: Liia Moorits, Hedi Kumm, Margit Aedma.

Viiteid õppematerjalidele: Digiõpik I ja II kooliastmele EHTL Digitaalsete keskkondade/vahendite kogu ja juhendid

Efektiivne otsing Googlega
reklaamideta videote vaatamine

Informaatika materjale põhikoolile

 

Interaktiivse tahvli kasutamine

https://oppematerjalidtg.wordpress.com/puutetundlik-tahvel/ 

 

 

2022./2023. õppeaasta

Täiendav õppetöö 

7. klass

Информатика

 

 

FLL 2022/2023

https://tyrikad2023.weebly.com

https://www.firstlegoleague.ee/challenge/hooajad/2021-22-cargo-connect/

Scratch'i näited

https://scratch.mit.edu/projects/608091794/ 

https://scratch.mit.edu/projects/608074680/

https://scratch.mit.edu/users/CapitalGames/

 

FLL 2019/2020

http://tyrikad2020.weebly.com/

 

2021./2022. õppeaasta

7. klass

 

Täiendav õppetöö

 

LOOVTÖÖ VORMISTAMINE

 

ÕPILASTE loodud õppematerjalid https://palmiste.weebly.com/otildepilaste-tehtud-toumloumld.html 

 

GoogleDrive kasutamine

 

https://kristjanrometottloovtoo.weebly.com/maumlng.html

 

TEKSTITÖÖTLUS

Dokumendi koostamine MSWord'is https://support.microsoft.com/et-ee/office/dokumendi-koostamine-wordis-aafc163a-3a06-45a9-b451-cb7250dcbaa1  

Tabeli loomine ja kujundamine MSWord`is https://youtu.be/v8I-aukWrLc?si=i54y2fkXaWGdO4Ls 

GoogleDrive's dokumendi loomine ja kujundamine 

 

Materjalid CodeWeek tundideks

https://curriculum.code.org/hoc/plugged/1/

 

KOBRAS

 

KüberPuuring

 

KESKKONNAD ja JUHENDID

https://www.metshein.com/course/microsoft-powerpoint-2016/curriculum/

 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home 

 

INTERAKTIIVNE maakart

 

2020./2021. õppeaasta

 

7. klass

 

 

Valede jaht https://www.targaltinternetis.ee/valedejaht/

Meemide konkurss https://www.targaltinternetis.ee/uudised/2021/01/meemikonkurss-pariselu-internetis-vs-kujutlus/

 

CodeWeek 2023

 

2019./2020. õppeaasta

 

5. klass

 

7. klass

 

PROGRAMMEERIMINE

 

Scratch

 

Scratch juhend algajale

 

JUHEND  ALGAJATELE

 

JUHEND veebilehe loomiseks 

http://voimalused.weebly.com/

 

Internetituravalisus ja interneti keel (kuldvillak)

https://jeopardylabs.com/play/e-ohutus-igapevaelus

 

LOGO KONKURSS

 

FLL 2020

 

VIKTORIIN NUTT TULEB PEALE

 

Dokumendi avaldamine ja jagamine

 

Ülemaailmse turvalise interneti päev 11. veebruar

https://kiusamisestvabaks.ee/content/editor/files/%C3%9Clemaailmne%20turvalise%20interneti%20p%C3%A4ev.%20EST.pdf

 

2018./2019. õppeaasta

 

5. klass

 

7. klass

 

VK2

 

Targalt internetis 2019

 

Foto editor

https://www.pizap.com

 

KONKURSS

NUTT tuleb peale https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaOtif59-8v4WsD8CAp9rU7j6p4IjVNgoMKTMycRN4-D9Qjw/viewform

 

TEKSTITÖÖTLUS

https://tekstitootlus2010.weebly.com/index.html

 

 

Informaatika õppekava informaatika_ainekava5klassJa7klass.docx

Õppekava https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1220/7201/7003/1m%20lisa10.pdf# 

 

ProgeTiigri tulevikutegija

 

2017. / 2018. õppeaasta

 

5. klass

 

7. klass

 

Suvetöö

 

INFORMAATIKA MATERJALID põhikoolile

 

7. klassi informaatika töökava

https://docs.google.com/document/d/1d7Qw8tVQsINvJmnCiS1gBqIYMC09cqSv2T0rmS0Z95E/edit  

 

Digikunstikonkurss

 

DigiKunst 1. kooliaste 
https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/32396-Digikunst-I-kooliaste-ver-0-1

 

Infoühiskond - digiõpik

https://web.htk.tlu.ee/informaatika/infoyhiskond/

 

Informaatika töökava 7. klassile

Informaatika töökava 7. klassile.docx

Digiterad

 

Õpilaste veebilehed

http://informaatikalooreluste5cklass.weebly.com/ 

 

LIIKUMISPAUS https://youtu.be/jTpuBjgqZZU?si=OaA11LnZ5tbWTtI1 

 

ROBOOTIKA

 

CodeWeek 2018

 

CodeWeek 2017

 

KüberPähkel

 

Robotex 2017

 

Türi AABITS

 

ARVUTI ja INTERNET ajalugu

 

Videokunst

 

Geomeetrilised kujundid

 

Paabeli torn

 

TinkerCad

 

Blender

 

3D modelleerimine

 

3D modelleerimise keskkonnad

 

Taastuvenergia

 

Loss

 

Lehed

 

Keskkonnad ja juhendid

 

Esitluse loomise keskkonnad

 

Tunnikavad

 

Loovtööd

 

Loovtöö aruande ja esitluse vormistamine

 

Kooditund

 

Osavusmängud

 

mBot juhend

 

AppInventor

 

AppInventori juhend

 

AppInventori veebijuhend

 

Scratch juhend

 

Digiõpik

 

3D mudeli printimiseks ettevalmistamine

 

INFORMAATIKA ÕPPEMATERJALID

 

Turvaliselt internetis materjalid http://kool.digiabi.ee/turvaline-internet/

 

MS Exceli kasutamise juhendid

http://materjalid.tmk.edu.ee/heikki_eljas/Tabelitootlus/XKursus-m2010et.pdf

https://sites.google.com/site/exceljuhend/

 

ARVUTIÕPETUS - mõisted http://www.lillekyla.edu.ee/arvutiopetus/ 

 

Mängude loomise keskkond

http://www.mrbartonmaths.com/teachers/rich-tasks/tarsia-jigsaw.html#get

Tarsia juhend

https://www.youtube.com/watch?v=qb4_vQTxaQ8

Näide

https://mangupohineope.weebly.com/tiiu-heli.html

 

https://siisike36.typeform.com/to/Z4naBk

 

Otsing Googlis

http://www.rak.edu.ee/opiobjektid/otsing/ei_tea_koiki_sonu.htm

 

Ristsõna loomine

https://www.crossword-compiler.com

 

Juhendseid http://multimeediaring.blogspot.com/ 

 

Valede test https://create.kahoot.it/details/d1957ac4-35cd-4f32-beaa-ae267cb19103

 

Kübernööpnõel 2021 https://sites.google.com/view/kyberpahkel/k%C3%BCbern%C3%B6%C3%B6pn%C3%B5el?authuser=0

 

Nutt tuleb peale http://nutiraama.weebly.com/

 

Meemid

https://www.targaltinternetis.ee/uudised/2021/01/meemikonkurss-pariselu-internetis-vs-kujutlus/ 

http://www.noortegija.ee/loomekonkursi-neljaseina-kunst-parimad-meemid-ja-joonistused/greete-liisa-lend/

https://koolielu.ee/info/readnews/567615/veebruaris-stardib-uleriigiline-meemikonkurss-%E2%80%9Croomud-voi-mured-digimaailmas%E2%80%9D

 

Genial.ly juhendid
https://docs.google.com/document/d/1hhTlZzOWJExGg8dkJbOjRiJIW9DN9FClTXms7p4twuw/edit

https://docs.google.com/document/d/1N_NHEAR-5HdtvVK4v1U3er6uWAss9BVmqYQovITsr-g/edit 

Esitluse näide https://docs.google.com/document/d/1N_NHEAR-5HdtvVK4v1U3er6uWAss9BVmqYQovITsr-g/edit

 

Viimsi kooli materjalid http://viimsiharidustehnoloog.blogspot.com/2018/03/interaktiivne-pilt-genially-keskkonnas.html 

 

Etiketid

https://www.snitty.ee/kleebised-ja-etiketid/eemaldatavad-etiketid-4476?sort=p.price&order=DESC

 

Unistuste kool

 

Aadressi lühendaja https://urly.it/

 

MÄNGUD:

https://www.purposegames.com/

https://www.geoguessr.com/signup

Matemaatika mängud
https://www.purposegames.com/tag/math 

 

MATEMAATIKA
https://www.cuemath.com/en-us/grade-7/common-core-grade7/program/

 

Llitsentsid

Litsentsi valimine veebiaadress

CreativeCommons - avatud sisulitsents

Attribution-Noncommercial-ShareAlike  (BY-NC-SA)

Attribution - Kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Noncommercial - Teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

ShareAlike - Muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Creative Commonsi litsents
Autori Laine teos pealkirjaga Õppematerjal on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

 

Flag Counter

 

https://app.writereader.com/library/book/0889f658-1e5a-4018-b288-07f52ba51fb9

 

Küsitlus

https://xoyondo.com/ap/RVmdeyCw9Roa2JF 

Adminni link

https://xoyondo.com/ap/RVmdeyCw9Roa2JF/hMhvlO45Gn

 

Õigused materjalile on kaitsud Creative Commons litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 litsentsiga. Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

 

animation.brushninja

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.