| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Genially_esitlus

Page history last edited by Laine 3 years, 3 months ago

Esitluse loomine

Ava internet

Sisesta aadressireale https://www.genial.ly/ 

Logi oma kasutajakontoga keskkonda.

Vali Esitluse loomise vahend

Vali mall

Kinnita valik klõpsates nupul USE THIS TEMPLATE


 

Vali tiitelleht

ja klõpsa nupul ADD

Sisesta pealkiri ja pealkirja alla oma nimi ning nime alla klass

 

Kõik töövahendid on vasakus menüüs.

Lisatud vahendi kujundamiseks töövahendid avanevad üleval kui vahend on slaidile lisatud.

Uue slaidi lisamiseks klõpsa vasakus menüüs Pages ja seejärel Add page

Vali slaid, millel on tekst ja pilt ning klõpsa paremal all oleval nupul ADD

Lisa uuele slaidile pealkiri, tekst ja pilt

Teksti lisamine

 

Pildi lisamine

 

 

Pane esitlusele nimi


 

 

SALVESTAMINE

 

Klõpsa paremal üleval oleval nupul ALL  SET

 

Avanevas aknas jälgi, et linnuke oleks PUBLIK ONLINE ees

Avaldamiseks klõpsa nupul ALL SET!

Esitluse aadressi kopeerimiseks klõpsa üleval paremal oleval veebilehe jagamise nupul 

Avanevas aknas klõpsa nupul COPY 

 

Kopeeritud aadress kleebi oma veebilehel Ülesannete alamlehele

ja pealkirjaks kirjuta "Lipupäevade esitlus"

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.