| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

Phishing7

Page history last edited by Laine 2 weeks ago

Ülesanne 1

Vaata esitlust ja soorita esitluses olev harjutus.

(Kui Sa ei näe esitlust, siis klõpsa sõnal [Embed] ja sulge ristist avanev info aken)


Ülesanne 2

Uuri internetist märksõnade „Phishing”“Veebikelmus” ja “Internetipettus” kohta olevat informatsiooni ja pilte (leitud pilt salvesta oma arvutisse).

Ülesanne 3

Koosta esitluse ja internetist leitud materjalide põhjal plakat reeglitega (7. reeglit), kuidas vältida phishingu ohvriks langemist ja lisa plakatile internetist leitud pilt. Pildi alla kleebi aadress, kust pildi leidsid (aadress peab olema originaallehe aadress, mitte aga pikk google aadress).

Plakat loo keskkonnas PosterMyWall https://www.postermywall.com/

Plakat pildina avalda ÜLESANNETE alamlehel ja pealkirjaks sisesta "Phishingust hoidumine"

 

Plakatile pildi lisamiseks pead esmalt pildi internetist arvutisse salvestama ja siis plakatit luues (keskkonnas PosterMyWall) kasuta vahendit
[Photo] 
=> [Add From My Photos]

 

 

Näiteks:

Pilt ja aadress

Allikas: https://depositphotos.com/242595688/stock-illustration-fishing-scam-hacker-attack-web.html

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.