| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Phishing7

Page history last edited by Laine 6 months, 2 weeks ago

Ülesanne 1

Vaata esitlust ja soorita esitluses olev harjutus.

(Kui Sa ei näe esitlust, siis klõpsa sõnal [Embed] ja sulge ristist avanev info aken)


Ülesanne 2

Uuri internetist märksõnade „Phishing”“Veebikelmus” ja “Internetipettus” kohta olevat informatsiooni ja pilte (leitud pilt salvesta oma arvutisse).

Ülesanne 3

Koosta esitluse ja internetist leitud materjalide põhjal plakat reeglitega (7. reeglit), kuidas vältida phishingu ohvriks langemist ja lisa plakatile internetist leitud pilt. Pildi alla kleebi aadress, kust pildi leidsid (aadress peab olema originaallehe aadress, mitte aga pikk google aadress).

Plakat loo keskkonnas PosterMyWall https://www.postermywall.com/

Plakat pildina avalda ÜLESANNETE alamlehel ja pealkirjaks sisesta "Phishingust hoidumine"

 

Plakatile pildi lisamiseks pead esmalt pildi internetist arvutisse salvestama ja siis plakatit luues (keskkonnas PosterMyWall) kasuta vahendit
[Photo] 
=> [Add From My Photos]

 

 

Näiteks:

Pilt ja aadress

Allikas: https://depositphotos.com/242595688/stock-illustration-fishing-scam-hacker-attack-web.html

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.