| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

Interneti Netikett

Page history last edited by Laine 1 month, 2 weeks ago


ÜLESANNE 1

Vaata esitlust ja soorita esitluses olev harjutus

 

ÜLESANNE 2

Loe läbi Netiketti tutvustav materjal "Targalt internetis" veebilehel
 
http://noor.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2015/12/%C3%95pilase-e-turvalisuse-netikett2.pdf

 

ÜLESANNE 3

Koosta veebipõhine mõistekaart. 

Pane kirja 10 reeglit, kuidas Sina peaksid internetis käituma.

Pealkirjaks kirjuata

"Minu Netiketi 10 reeglit"

Loodud mõistekaart avalda veebilehel ÜLESANNETE alamlehel pildina.

Kasuta veebipõhist mõistekaardi loomise keskkonda https://bubbl.us/06322294745203784

Juhend keskkonna kasutamiseks https://youtu.be/uyjnhl0kQvI

 

 

EDU!

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.