| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Postituse lisamine

Page history last edited by Laine 3 years, 11 months ago

 

AJAVEEBI postituse lisamine

 

Ava internet.

Kirjuta aadressireale https://www.weebly.com/

Anna käsk [Log In]

Lisesta oma kasutajakonto andmed - eMaili aadres ja parool.

Kui oled kasutajanime ja parooli õigesti sisestanud, siis avaneb Sul aken, kus Sa saad hakata oma veebilehte täitma

Selles avanevas aknas otsi üles link [Edit Website]

Avanevas aknas klõpsa alamlehel [AJAVEEB]

Artikli sisestamiseks klõpsa all paremal oleval sinisel nupul [New post]

Esmalt sisesta artikli pealkiri "Küberkiusamine"

Teiseks lohista vasakult vahendite loetelust (väikesed hallid kastid) kastike, millele on kirjutatud [Text], pealkirja alla.

Sisesta tekst pealkirja alla olevasse tekkinud teksti kasti.

 

Kui artikkel on valmis (kõik on kirjutatud), siis klõpsa üleval paremal oleval oranžil nupul [Post] 

ja seejärel selle [Post] asemele tekkinud nupul [Publish].

Kui sa andsid käsu [Post], siis tuleb ekraanile üks teade, mis on sinise raami sees. Selle raami paned ülevalt paremalt sinisest ristikesest kinni.

 

Selles sinises aknas oleval aadressil klõpsates saad oma veebilehte näha nii nagu seda näen mina.

Kui Sa avad ajaveebi, siis näed, kas Sinu postitus on korralikult sisestatud.

Kui märkad viga, siis avad uuesti selle akna, kus Sa oma postitust lisasid ja saad seal teha parandused.

Paranduste tegemiseks pead avama postituse. Selleks  teed topelt klõpsu artikli peal.

Kui nüüd on kõik korras, siis klõpsad üleval paremal nupul [Uptate]

ja seejärel jälle nupul [Publish]

 

Logi oma oma veebilehelt välja.

Välja logimiseks kasuta halli ristikest, mis on akna vasakul üleval 

ja weeblyst välja logimiseks

klõpsa paremal oma nimel ja seejärel käsul [Sign out]

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.