| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Want to get organized in 2022? Let Dokkio put your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in order. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Available on the web, Mac, and Windows.

View
 

aastalind2020

Page history last edited by Laine 1 year, 12 months ago

Igal aastal valitakse aasta lind. Käesoleva aasta linnuks on tuttpütt.

  

1. Koosta tuttpüti kohta infoleht tekstidokumendina (materjali leiad Internetist http://www.ejs.ee/algas-tuttputi-aasta/).

 

2. Kopeeri tekst veebist tekstidokumenti ja

 kujunda infoleht järgmiselt:

a)      paberile anna horisontaalpaigutus,

b)      määra (veerised) paremaks ääreks 3 cm ja vasakuks 2,5 cm, alumine ja ülemine äär 2 cm,

c)      pealkiri paiguta keskele Paks, Times New Roman, 16 pt, 

d)      tekst kujunda fondiga Times New Roman, 12 p,  

e)      kasuta rööpjoondust ja reavahet 1,5,

f)      lisa infolehe lõppu veebiaadress, kust leidsid info aasta linnu kohta.

 

3. Lisa Internetist 1 pilt infolehe ilmestamiseks (eelnevalt salvesta pilt arvutisse oma kausta).

 

4. Lisa pilt infolehele ja paiguta pilt teksti kõrvale paremale. Muuda pildi laiust nii, et selle laius oleks pool lehe laiusest.

 

5. Dokumendi päisesse paremale paiguta oma nimi ja klass.

 

6. Lisa infolehe jalusesse vasakule automaatne kuupäev ja kellaaeg.

 

Salvesta valmis dokument oma kausta ja pane sellele nimi: eesnimi_klass_aastalind 

 

Lae loodud töö failina oma veebilehel ÜLESANNETE alamlehele  ja kirjuta pealkirjaks TEKSTITÖÖTLUS.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.