| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

LOGO

Page history last edited by Laine 1 year, 2 months ago

LOGO konkurss

Scan-Think-crEate-drAw-perforM (STEAM). STEAM  fields are science, technology, engineering, art, and mathematics. 

Projektis osalevad riigid: Ungari, Türgi, Itaalia, Poola, Rumeenia, Eesti.

 

Logos võib kasutada osalevate riikide lippe ja/või värve, aga ei pea.

Eelkõige peaksid nimes olevad sõnad logost peegelduma.

STEAM mõte on arendada õpilastes loovalt probleeme lahendama ning reaalaineid kunsti ja disainiga ühendama.

See võiks kuidagi logos ka väljenduda :)

Kasuta pilte


 

Keskkonnad LOGO disainimiseks

https://www.freelogodesign.org/

https://hatchful.shopify.com/

https://logomakr.com/

https://www.postermywall.com/

https://www.canva.com/

Avalda loodud logo oma veebilehe ülesannete alamlehel ja pealkirjaks kirjuta

LOGO konkurss

Konkursil osalemiseks saada LOGO pildina õpetaja Evely Siimsoole evelysiimsoo@tyripk.ee

Tähtaeg 15.11

 

PARIMATELE AUHIND!

 

NÄITED:

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.