| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

TEKSTkt1

Page history last edited by Laine 1 year, 6 months ago

 

14. märtsil on  emakeelepäev.

  

1. Koosta emakeele infoleht (materjal leia Internetist).

 

2. Kujunda infoleht järgmiselt: 

a)      paberi vertikaalpaigutus (1 punkt)

b)      määrake paremaks ääreks 3 cm ja vasakuks 2,5 cm, alumine ja ülemine äär 2 cm.(3 punkti)

c)      pealkiri keskele laadiga  Pealkiri 1 (1 punkt)

d)      teksti font Verdana, 11 pt (1 punkt)

e)      kasuta rööpjoondust ja reavahet 1,5 (2 punkti)

f)       lisa infolehe lõppu nummerdatud loeteluna veebiaadressid, kust leidsid infot emakeelepäeva kohta (2 punkti)

 

3. Leia Internetis ka pildid infolehe ilmestamiseks (2 pilti) ja paiguta pildid teksti sisse paremale. Muuda pildi laiust nii, et selle laius oleks ~¼ lehe laiusest (4 punkti)

 

4. Dokumendi päisesse paremale paiguta oma nimi ja klass. (2 punkti)

 

5. Lisa infolehe jalusesse automaatne kuupäev ja kellaaeg. (2 punkti)

 

Salvesta valmis dokument oma kausta ja pane sellele nimi: eesnimi_klass_PT  (1 punkt)

 

Avalda töö failina oma veebilehel ÜLESANNETE alamlehel. Pealkirjaks kirjuta "Tekstitöötlus"

 

Kokku 21 punkti

19 - 21 punkti hinne 5 

14 - 18 punkti hinne 4

10 - 13 punkti hinne 3

0 - 9 punkti - töö tuleb uuesti sooritada

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.