| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Harjutus

Page history last edited by Laine 1 year, 10 months ago

Tekstitöötluse harjutus.

 

Koosta referaat teemal

"Üldlaulupeod 1869-2014"

 

Kopeeri artikkel laulupidude ajaloost  http://sa.laulupidu.ee/laulupeod-1869-2009/

Kujunda tekst järgmiselt:

a) Artikli tekst laadiga Normal- kirja suurus 12 pt, normaal, TimesNewRoman, rööpjoondus, reavahe 1,5 pt, peale lõiku vahe 6pt (3 punkti);

b) Lehe veerised alt ja ülalt 2cm, vasakult 3cm ja paremalt 2,5cm (2 punkti).

 

1. Lisa pilt esimese üldlaulupeo algatajast. Pilt paiguta esimesele leheküljele tihedalt teksti paremasse serva, nii et pildi laius oleks umbes pool teksti laiusest (2 punkti), lisa pildi allkirjaks pildi aadress (1 punkti).

2. Artikli lõppu lisa tabel, milles on andmed pidude kohta, mil osalejate arv ületas 30 000.

Tabelis on lahtrid aasta, toimumise koht, kollektiivide arv, osalejate arv (4 punkti).

a) Tabeli pealkirjaks pane „Arvukamate osalejate arvuga laulupeod läbi aegade“- kirja suurus 12pt, paks, TimesNewRoman, vasakjoondus. (3 punkti);

b) Tabeli lahtrite pealkirjad kaldkirjas ja joondatud keskele, kirja suurus 11pt, kaldkiri, TimesNewRoman  (3 punkti);

c) Tabeli lahtrites kirjasuurus 11pt, TimesNewRoman, vasakjoondus. (1,5 punkti).

Aasta Koht Kollektiivide arv Osalejate arv
       
       
       
       

 

3. Töö päisesse vasakule kirjuta oma nimi ja jalusesse paremale automaatne kuupäev ning leheküljenumbrid.  Jalus eralda tekstist horisontaaljoonega. (5 punkti)

 

5. Referaadile loo tiitelleht.

Tiitelleht kujunda järgmiselt

           a) Referaadi pealkiri- kirja suurus 28pt, paks, font TimesNewRoman, joondus keskel.
Lehekülje alla keskele lisa
koht, kus referaat on loodud- TimesNewRoman, 10pt, keskjoondud. (2,5 punkti).

Tiitellehele leheküljenumbrit ei märgita, kuigi arvestatakse numbrilisse arvestusse. (Leheküljenumber jääb esimesel lehel varjatuks, kui teha hiirega topeltklõps jalusel ja märkida linnuke Erinev esileht).

 

Salvesta dokument nimega Tekst_Eesnimi oma kausta.    

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.