| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Tekst

Page history last edited by Laine 7 months ago

ÜLESANNE 1

Tutvu dokumendi loomise ja tekstitöötlemise reeglitega

1. Wordi tutvustus https://lihtnearvuti.weebly.com/word-tutvustus.html

2. Salvestamine https://lihtnearvuti.weebly.com/salvestamine.html

3. Vormindamine https://lihtnearvuti.weebly.com/vormindamine.html

4. Töö lõikudega https://lihtnearvuti.weebly.com/toumlouml-lotildeikudega.html

5.  Piltide lisamine https://lihtnearvuti.weebly.com/piltide-lisamine.html

6. Tabeli lisamine https://lihtnearvuti.weebly.com/tabelite-lisamine.html

 

 

Uue dokumendi loomine

Loo uus dokument

Uue dokumendi loomiseks ava oma kaust ning klõpsa kaustas hiire parema nupuga. Avanevast menüüst vali uus>MicrosoftWord dokument, dokumendile sisesta nimeks "eesnimi_klass".

AVA loodud dokument ja paiguta ekraanile mõlemad aknad kõrvuti.

Loe tarkvara kasutamise õpetust ja proovi oma dokumendis.

 

Programmi käivitamisel luuakse vaikimisi A4 formaadis püstpaigutusega tühi dokument.

Lehele ilmuv vilkuv kursor on tekstisisestamise alguspunktiks ning tekst lisatakse sellest vasakule.

 

Teksti sisestamise reeglid!

 
 • Igale kirjavahemärgile järgneb üks tühik.
 • Ühegi kirjavahemägi ees ei ole tühikut: punkt, koma, koolon, semikoolon, sidekriips, küsi- ja hüüumärk järgnevad kohe sõnale, nende ees ei ole tühikut, aga järel on üks tühik.

 

Testi oma teadmisi siin:

TEST 1 http://keeleabi.eki.ee/?leht=11&test=4

TEST 2 http://keeleabi.eki.ee/?leht=11&test=5

 

Sisesta kastis olev tekst korrektselt oma dokumenti. 

 

 

Jäta meelde: 

 •          Klahvile <Enter> vajuta ainult lõigu lõpus, mitte iga rea lõpus
 •         Sisestusvigade parandamisel –
  • Klahv   <Backspace> kustutab kursorile eelneva sümboli
  • Klahv <Delete> kustutab kursorile järgneva sümboli

 •        Klaviatuuri klahvidel olevaid teisi märke saab sisestada <Shift>  klahvi all hoides, nagu suurtähtigi

                    (näiteks: ! „ % & ( ) ? = : ; * )

 • ·         Klaviatuuriklahvidel olevaid kolmandaid märke saab sisestada <AltGr> klahvi all hoides

                    (näiteks: @ [ ] { } $ €, samuti tähtedest š ž )

 

Teksti kustutamine

Tavaliselt kasutatakse teksti kustutamiseks klaviatuurilt klahve <backspace> ja <Delete>.
<backspace> kustutab kursorist vasakul olevad sümbolid ja <Delete> paremalt.


 

Teksti kujundamine

 •  Teksti kujundamiseks tuleb eelnevalt terve tekst märgistada, selleks klõpsake hiire vasaku klahviga tekstiosa algusest, millest alates soovite kujundust muuta ning hiire vasakut klahvi all hoides liiguta hiirt tekstiosa lõpuni.
 •  Kujundamise vahendid avanevad märgistamisel või menüüribal

 

   
 • Teksti värvi ja teksti tausta värvi vahendid avanevad märgistamisel või menüüribal

 

ÜLESANNE

Sisesta allolev tekst loodud dokumenti arvestades eespool nimetatud reegleid.

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

 

Salvesta dokument

 

Jäta meelde

Sümbolite lisamine

Kuna standardklaviatuuri klahvide arv on piiratud, siis teatud märkide saamiseks tuleb pöörduda programmi enda poole.

Kõikvõimalikud fondiga kaasatulevad sümbolid leiad Lisa>Sümbolid>Sümbol>Veel sümboleid.

 

 

Lehekülje joondused ja äärised

 • teksti joondamiseks märgista tekst ja vali menüüst

    

 • lehekülje ääriste määramiseks vali Paigutus -> Lehekülje häälestus.

Avaneva akna kaardiga Veerised  määratakse veerise laiused ülevalt, alt, vasakult ja paremalt.

OK – kinnitab valikud.

 

 

Lisa oma dokumenti pilt

 

Pildi lisamine

 

Pildi lisamiseks vali ülevalt menüüst Lisa->Pildid

Otsi üles oma kaustast sügise pilt

Klõpsa pildil ja seejärel  klõpsa nupul [Lisa]

 

Salvesta ja sule dokument

 

ÜLESANNE 2

Loo uus tekstidokument

ja salvesta see oma kausta.

Dokumendi nimeks kirjuta "Teksti loomine_eesnimi"

 

 • Sisesta allolev luuletus loodud dokumenti. Paranda vead, mis ei vasta teksti sisestamise reeglitele. Uus lause algab suure tähega, kirjavahemärgi ees ei ole tühikut, kogu tekst on joondatud vasakule.
 • teksti suurus on 12 pt, font on TimesNewRoman
 • pealkiri on suurusega 18 pt,  font on TimesNewRoman, laadiga Pealkiri1

 

 

Sügise lõpp

 

VAATA, kas Sinu luuletus on nii parandatud

 • Lisa  luuletuse alla oma kaustast sügise pilt

 

 • Lisa paar tühja rida ning trüki järgmised sõnad üksteise alla

ÜLESANNE 3

Avalda loodud dokument "Teksti loomine_eesnimi" oma veebilehe ÜLESANNETE alamlehel failina

Pealkirjaks kirjuta "Dokumendi loomine ja avaldamine"

 

 

KORDA:

 

1. Wordi tutvustus https://lihtnearvuti.weebly.com/word-tutvustus.html

2. Salvestamine https://lihtnearvuti.weebly.com/salvestamine.html

3. Vormindamine https://lihtnearvuti.weebly.com/vormindamine.html

4. Töö lõikudega https://lihtnearvuti.weebly.com/toumlouml-lotildeikudega.html

5.  Piltide lisamine https://lihtnearvuti.weebly.com/piltide-lisamine.html

6. Tabeli lisamine https://lihtnearvuti.weebly.com/tabelite-lisamine.html

 

Ava harjutused, täida harjutuses olevad ülesanded.

Salvesta harjutused oma kausta ja avalda ÜLESANNETE alamlehel failina.

Pealkirjaks kirjuta "Harjutused"

HARJUTUS 1

HARJUTUS 2

 

 

 

 

https://eopearhiiv.edu.ee/e-kursused/baas1/tekstittlus.html 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.