| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Manipuleerimine

Page history last edited by Laine 11 months, 3 weeks ago

Ülesanne 1

Vaata esitlust manipuleerimisest

 

Ülesanne 2

Kirjuta AJAVEEBI artikkel "Manipuleerimine" , kus annad vastuse küsimustele

 

    • Mis on manipuleerimine?
    • Kuidas iseloomustad manipuleerijat õpilast?
    • Kuidas iseloomustad manipuleeritavat õpilast?
    • Miks kasutatakse teiste inimestega manipuleerimist?

 

Ülesanne 3

Tee koomiks manipuleerimisest ja avalda see oma veebilehel ÜLESANNETE alamlehel. Pealkirjaks kirjuta "Manipuleerimine"

Koomiksi loomisel võid kasutada ToonDoo keskkonda http://www.toondoo.com/.

või Pixton keskkonda https://www.pixton.com/uk/ 

või Storyboard That https://www.storyboardthat.com/et/blog/e/luua-koomiksid

 

 
Juhendid

  koomikstoondoo.doc

pixtoni juhend.doc

 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.