| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Manipuleerimine

Page history last edited by Laine 2 years, 12 months ago

Ülesanne 1

Vaata esitlust manipuleerimisest

 

Ülesanne 2

Kirjuta AJAVEEBI artikkel "Manipuleerimine" , kus annad vastuse küsimustele

 

    • Mis on manipuleerimine?
    • Kuidas iseloomustad manipuleerijat õpilast?
    • Kuidas iseloomustad manipuleeritavat õpilast?
    • Miks kasutatakse teiste inimestega manipuleerimist?

 

Ülesanne 3

Tee koomiks manipuleerimisest ja avalda see oma veebilehel ÜLESANNETE alamlehel. Pealkirjaks kirjuta "Manipuleerimine"

Koomiksi loomisel võid kasutada ToonDoo keskkonda http://www.toondoo.com/.

või Pixton keskkonda https://www.pixton.com/uk/ 

või Storyboard That https://www.storyboardthat.com/et/blog/e/luua-koomiksid

 

 
Juhendid

  koomikstoondoo.doc

pixtoni juhend.doc

 

https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.