| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

IrfanView

Page history last edited by Laine 1 year, 11 months ago

Irfanview on lihtne  programm piltide töötlemiseks ning slaidishow'de koostamiseks. 

 

Pildi töötlemiseks tuleb esmalt pilt avada, selleks toimi nii:

 • Menüüribalt: Fail » Ava
 • Siis vali arvutis kaust kus soovitud pilt on ning pilt ise
 • Ja siis klõpsa nupul Open

Kui pilt on IrfanView aknas avatud, saad hakata pilti töötlema

- enamus võimalusi on menüüribal käsu "Image" all

Pildi pööramiseks vali menüüribalt "Image" menüüst järgmised käsud:

 • Pööra vasakule - pöörab pilti kellaosuti liikumissuunale vastassuunas 90 kraadi
 • Pööra paremale - pöörab pilti kellaosuti liikumissuunas 90 kraadi

Pildi suuruse muutmiseks vali menüüribalt "Image" menüüst  käsk

 • Muuda suurust
  • Suurust saab muuta pikslite, cm ja tollide järgi

Pildi laiuseks sisesta 700

Valiku kinnitamiseks klõpsa nupul OK

 

Vähendatud suurusega pildi salvestamiseks vali menüüribalt File menüüst 

  SaveAs

  Esimesele pildile sisesta nimeks "Sugis1_eesnimi",

  Teisele pildile sisesta nimeks "Sugis2_eesnimi",

  Kolmandale pildile sisesta nimeks "Sugis3_eesnimi".

  Salvesta pildid oma kausta.

   Comments (0)

   You don't have permission to comment on this page.