| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Esitlus

Page history last edited by Laine 2 months, 1 week ago

Esitluse loomine ja avaldamine

Ülesanne 1

Koosta veebipõhine esitlus küberkiusamise  kohta.

1. mis on küberkiusamine?

2. iseloomusta kiusajat

3. iseloomusta ohvrit

4. mida teha kui sind kiusatakse

5. mida teha kui Sinu sõpra kiusatakse

 

Esitluse slaidid:

1. slaid

Tiitelslaid (teema, esitluse looja eesnimi ja perenimi, klass, kool)

2. slaid

Küberkiusamine (siia kirjuta, mis on küberkiusamine)

3. slaid

Küberkiusaja (siia kirjuta, mis iseloomustab küberkiusajat, kuidas ta käitub)

4. slaid

Ohver (siia kirjuta, mis iseloomustab ohvrit, kuidas ta käitub)

5. slaid

Kiusatava meelespea (siia kirjuta, mida peaksid tegema kui Sind kiusatakse)

6. slaid

Kiusatav sõber (siia kirjuta, mida peaksid Sina tegema, kui Sinu sõpra kiusatakse)

7. slaid

Kasutatud allikad (lehekülje nimi - aadress- lugemise kuupäev)

 

Esitluse loomise soovitused

  • Tiitelslaidi võib kujundada ülejäänud esitlusest veidi erinevalt.
  • Esitlusel peaks olema ühtne ja läbiv stiil (sarnane värv, liikumine, pildi jne)
  • Esitluse kestel kasuta max 2 erinevat kirjasuurust ja 2-3 kirjavärvi.
  • Esita ühel slaidil võimalikult vähe teksti, kasuta märksõnu ja väldi lausteksti. Soovitavalt mitte üle 6-8 punktirea slaidi kohta.
  • Ära kasuta raskesti loetavat fonti, liialt kirjut tausta, teksti varjutamist ja suurte tähtedega kirjutamist
  • Soovitav teksti suurus on pealkirjadel 40 või 44 ja tekstil 26-32.

Veel soovitused esitluse loomiseks https://uurimistoodevormistamine.wordpress.com/uurimistoo-kaitsmine/korrektse-esitluse-koostamise-reeglid/

 

ESITLUSE loomisel on abiks leheküljed

https://www2.politsei.ee/dotAsset/463080.pdf

http://enesetunne.ee/lapsevanem/kiusamine/

http://www.htk.tlu.ee/eikiusa/opilasele/tahan%20teada/Document.2004-04-26.8829086796

 

 

ESITLUSE LOOMISE JUHEND

 

Ülesanne 2

Avalda esitlus oma veebilehel ÜLESANNETE alamlehel. Pealkirjaks sisesta "Küberkiusamine"

Esitluse avaldamiseks kasuta manustamise võtet.

 

Ülesanne 3

Anna oma esitlusele hinnang.

Hinnang sisesta oma AJAVEEBI.

Artiklile pane nimeks "Hinnang esitlusele"

Esitluse hindamise mudel

https://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=mudel&hmid=622

 

Hinnangu vormistamise näide

1. Avaleht - 5 punkti

Selgitus: Korrektne ja sisaldab nõutud osi - teema, esitluse looja eesnimi ja perenimi, klass, kool

2. Teema - 4 punkti

Selgitus: Esitlusel on eesmärk ja teema, kuid sisaldab elemente, mis võivad teemast kõrvale kalduda.

..................................

..................................

..................................

 

KOKKU

......... punkti

HINNE: .....

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.