| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Küberkiusamine1

Page history last edited by Laine 2 months, 2 weeks ago

Ülesanne 1

Vaata esitlust küberkiusamisest ja soorita harjutus

 

Vaata videot

https://youtu.be/SdAZX_FZmNI

 

Ülesanne 2

Tee ajaveebi artikkel pealkirjaga „KÜBERKIUSAMINE

AJAVEEBI artikli lisamiseks ava ajaveebi lehekülg, klõpsa all paremas nurgaus sinisel nupul NewPost.
Artiklile trüki kohe pealkirjaks "KÜBERKIUSAMINE"

Teksti lisamiseks pead vasakust menüüst otsima üles vahendi (väike hall kastike) Text ja lohistama pealkirja alla kasti.

 

Sisesta all olev tekst  AJAVEEBI uue artiklina ja täida lüngad

 

ARTIKLI LISAMISE JUHEND

 

Lünkade täitmiseks on abiks lehekülg
http://noor.targaltinternetis.ee/kuber-kiusamine/

 

MIDA TEHA KÜBERKIUSAMISE KORRAL?

1. Teavitan oma .......................................  või räägin juhtunust kellegagi, keda usaldan.

2. ................................... meiliaadress või sulgen konto.

3. Lõpetan suhtlemise kiusajaga – ei vasta, .................................. kasutaja, lähen arvutist eemale.

4. .......................................... ähvardavad sõnumid ja meilid alles. Neid materjale saan hiljem asitõendina kasutada.

5. Ei jaga oma ...................................... ega usalda võõrastele oma mobiilinumbrit.

6. Kui ma näen, et kedagi kiusatakse, siis .....................................................

.......................................................................................................................

7. Kui tahan juhtunut arutada, helistan

Lasteabi telefoninumbril .............................................

Tartu Laste Tugikeskusesse  .............................................

Tallinna Perekeskusesse  .............................................

8. Vihjeid toimuvast on võimalik edastada ka politsei koduleheküljel

............................................. oleva meiliaadressi kaudu. Lisan kindlasti oma kontaktandmed.

 

 

Ülesanne 3

Soorita test “Küberkiusamine ja tehnoloogia turvalisus”

https://quizizz.com/join?gc=32041995

Kindlasti siseta oma ees- ja perekonnanimi.

 

või KASUTA KOODI 32041995

Kindlasti siseta oma ees- ja perekonnanimi.

Vajadusel sisene oma gmail'i kontoga

 

Vastused

 

Ülesanne 4

Soorita test “Küberkiusamine” http://noor.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2015/12/kyberkiusamine.htm

 

Ülesanne 5

Koosta veebipõhine esitlus Küberkiusamine”, kus on vastused küsimustele

  1. Mis on küberkiusamine?
  2. Mis iseloomustab kiusajat?
  3. Mis iseloomustab ohvrit?
  4. Mida teha kui sind kiusatakse?
  5. Mida teha kui Sinu sõpra kiusatakse?

 

ENNE ESITLUSE LOOMIST TUTVU

 

  • HEA ESITLUSE LOOMISE JUHENDiga
  • KORREKTSE ESITLUSE LOOMISE REEGLItega 
  • ESITLUSE LOOMISE JA AVALDAMISE JUHENDiga

 

Esitluse slaidid:
1. slaid
Tiitelslaid (teema, esitluse looja eesnimi, klass, kool)
2. slaid
Küberkiusamine (kirjeldada, mis on küberkiusamine)
3. slaid
Küberkiusaja (kirjeldada, mis iseloomustab küberkiusajat, kuidas ta käitub)
4. slaid
Ohver (kirjeldada, mis iseloomustab ohvrit, kuidas ta käitub)
5. slaid
Kiusatava meelespea (kirjeldada, mida peaks tegema kui Sind kiusatakse)
6. slaid
Kiusatav sõber (kirjeldada, mida peaks tegema, kui sõpra kiusatakse)
7. slaid
Kasutatud allikad (loetelu lehekülgedest, milledelt saadavat infot kasutasid esitluse loomisel. Kirjuta loetellu iga allika kohta: lehekülje nimi - aadress- lugemise kuupäev)

 

 

Ülesanne 6

Loodud esitlus avalda oma veebilehel Ülesannete alamlehel ja pealkirjaks kirjuta "Küberkiusamine"

 

Ülesanne 7

AJAVEEBI kirjuta artikkel "Küberkiusamise esitluse loomine", kus annad ülevaate, mis vahendiga ja kuidas sa esitlust tegid.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.