| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Küberkiusamine1

Page history last edited by Laine 6 months, 2 weeks ago

Ülesanne 1

 

Vaata esitlust küberkiusamisest ja soorita harjutus

 

Vaata videot

https://youtu.be/SdAZX_FZmNI

 

Ülesanne 2

 

Tee ajaveebi artikkel pealkirjaga 

MIDA TEHA KÜBERKIUSAMISE KORRAL?

 

Sisesta all olev tekst  AJAVEEBI uue artiklina ja täida lüngad

 

1. Teavitan oma .......................................  või räägin juhtunust kellegagi, keda usaldan.

2. ................................... meiliaadress või sulgen konto.

3. Lõpetan suhtlemise kiusajaga – ei vasta, .................................. kasutaja, lähen arvutist eemale.

4. .......................................... ähvardavad sõnumid ja meilid alles. Neid materjale saan hiljem asitõendina kasutada.

5. Ei jaga oma ...................................... ega usalda võõrastele oma mobiilinumbrit.

6. Kui ma näen, et kedagi kiusatakse, siis .....................................................

.......................................................................................................................

7. Kui tahan juhtunut arutada, helistan

Lasteabi telefoninumbril .............................................

Tartu Laste Tugikeskusesse  .............................................

Tallinna Perekeskusesse  .............................................

8. Vihjeid toimuvast on võimalik edastada ka politsei koduleheküljel

............................................. oleva meiliaadressi kaudu. Lisan kindlasti oma kontaktandmed.

 

AJAVEEBI artikli lisamiseks ava ajaveebi lehekülg, klõpsa all paremas nurgaus sinisel nupul NewPost.
Artiklile trüki kohe pealkirjaks "MIDA TEHA KÜBERKIUSAMISE KORRAL"

Teksti lisamiseks pead vasakust menüüst otsima üles vahendi (väike hall kastike) Text ja lohistama pealkirja alla kasti.

 

 

ARTIKLI LISAMISE JUHEND

 

Lünkade täitmiseks on abiks lehekülg
http://noor.targaltinternetis.ee/kuber-kiusamine/

 

Vastused

 

Ülesanne 3

 

Soorita test “Küberkiusamine ja tehnoloogia turvalisus

 

https://quizizz.com/join?gc=80645051

 

Kindlasti siseta oma ees- ja perekonnanimi.

 

või KASUTA veebilehte https://quizizz.com/join  ja KOODI 8064 5051

Kindlasti siseta oma ees- ja perekonnanimi.

Vajadusel sisene oma gmail'i kontoga

 

 

Ülesanne 4

 

Soorita enesekontrollitest Küberkiusamine http://noor.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2015/12/kyberkiusamine.htm

 

Ülesanne 5

 

Koosta veebipõhine esitlus Küberkiusamine”, kus on vastused küsimustele

 1. Mis on küberkiusamine?
 2. Mis iseloomustab kiusajat?
 3. Mis iseloomustab ohvrit?
 4. Mida teha kui sind kiusatakse?
 5. Mida teha kui Sinu sõpra kiusatakse?

 

ENNE ESITLUSE LOOMIST TUTVU

 

 • HEA ESITLUSE LOOMISE JUHENDiga
 • KORREKTSE ESITLUSE LOOMISE REEGLItega 

 

ESITLUSE LOOMISE JA AVALDAMISE JUHEND

 

Esitluse slaidid:
1. slaid
Tiitelslaid (teema, esitluse looja eesnimi, klass, kool)
2. slaid
Küberkiusamine (kirjeldada, mis on küberkiusamine)
3. slaid
Küberkiusaja (kirjeldada, mis iseloomustab küberkiusajat, kuidas ta käitub)
4. slaid
Ohver (kirjeldada, mis iseloomustab ohvrit, kuidas ta käitub)
5. slaid
Kiusatava meelespea (kirjeldada, mida peaks tegema kui Sind kiusatakse)
6. slaid
Kiusatav sõber (kirjeldada, mida peaks tegema, kui sõpra kiusatakse)
7. slaid
Kasutatud allikad (loetelu lehekülgedest, milledelt saadavat infot kasutasid esitluse loomisel. Kirjuta loetellu iga allika kohta: lehekülje nimi - aadress- lugemise kuupäev)

 

 

Ülesanne 6

 

Loodud esitlus avalda oma veebilehel Ülesannete alamlehel ja pealkirjaks kirjuta "Küberkiusamine"

 

VAATA JUHENDEID

 Esitlus loomine

Esitluse loomine ja avaldamine GoogleDrive's Esitluse loomine

 

Ülesanne 7

 

AJAVEEBI kirjuta artikkel "Küberkiusamise esitluse loomine", kus annad ülevaate,

 • mis vahendiga ja kuidas sa esitlust tegid 
 • samm-sammuline (15 sammu) juhend, kuidas esitlust luua.

 

KOKKUVÕTE

https://bard.google.com/chat/ 

Küberkiusaja on inimene, kes kasutab internetti või muid elektroonilisi vahendeid teiste kiusamiseks või ahistamiseks. Küberkiusamine võib toimuda erinevatel viisidel, näiteks:

 • solvavate või solvavate sõnumite saatmine
 • laimu levitamine
 • eraeluliste fotode või videote avaldamine ilma loata
 • ähvarduste tegemine

Küberkiusajad võivad olla erinevas vanuses ja soost. Nad võivad olla teie sõbrad, pereliikmed, tuttavad või võõrad. Küberkiusajad võivad olla ise kiusatud või ahistatud, või nad võivad lihtsalt tunda, et neil on õigus teistele haiget teha.

Küberkiusajatel on sageli järgmised tunnused:

 • nad on manipuleerivad ja kontrollivad
 • nad on agressiivsed ja vihased
 • neil on madal enesehinnang
 • neil on raskusi emotsioonide reguleerimisega

Kui olete kiusamise ohver, on oluline sellest kellelegi rääkida. Saate rääkida oma vanematele, õpetajale, sõbrale või usaldusväärsele täiskasvanule. Võite ka pöörduda abi saamiseks spetsialisti poole.

Siin on mõned näpunäited küberkiusamise vältimiseks:

 • olge ettevaatlik, mida te internetis jagate
 • ärge suhtlege inimestega, keda te ei tunne
 • kui teid kiusatakse, ärge reageerige
 • salvestage kiusamise tõendid
 • rääkige sellest kellelegi, keda usaldate

Küberkiusamine on tõsine probleem, kuid seda saab ära hoida. 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.