| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

CodeWeek 2018

Page history last edited by Laine 4 years, 11 months ago

Türi Põhikool  CodeWeek2018

 

ÕPITUBA "Õpime koos mängu luues"

15. oktoober 2018

kell 13. 00

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega.

Õpilane mõtleb välja mängu idee teemal "Eest vabariik 100" ja programmeerib mängu, kasutades selleks Scratch https://scratch.mit.edu/ või AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu// keskkonda.

Osalejaid 24

 

Eesmärk on äratada õpilastes huvi  programmeerimise ja mobiilirakenduste loomise vastu.

Informaatika, eesti keel, kunst, ajalugu – Eesti vabariik 100

Õpilane oskab

•          kavandada lihtsama mängu stsenaariumi;

•          lisada ja kujundada tegelased, tausta;

•          programmeerida tegelaste liikumise ja/või omavahelise vestluse;

•          salvestada valmis töö etteantud kohta,

•          jagada mängu eakaaslastega.

 

AJAKAVA

13. 00 - 13. 10 Kogunemine
13. 10 - 14. 00

  • AppInventoris kasutajakonto loomine
  • Keskkonna kasutamise võimalustega tutvumine - TÖÖLEHT
  • Mängu programmeerimine
  • Mängu installeerimine ja katsetamine nutiseadmes

14. 00 - 14.15 Paus
14. 15 - 15. 15

  • Mängu ideede genereerimine teemal "Eesti vabariik 100" - Minu kodukoht - TÖÖLEHT
  • Mängu programmeerimine
  • Mängu installeerimine ja katsetamine nutiseadmes 
  • Mängu kasutamiseks QR koodi loomine ja avaldamine veebitahvlil https://padlet.com/aluojalaine/tutvustus 

15.15 - 15. 45 Mängude esitlemine.
15.45 - 16.00 Kokkuvõte ja lõpetamine

 

 

Korraldaja:
 Laine Aluoja
Türi Põhoikool
Haridustehnoloog
E-post: aluojalaine@gmail.com

 

ÕPITUBA "Õpime mängides"

16. oktoober 2018

kell 13. 00

Osalejaid 24

 

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja haridusliku robotitega "OzoBot".

Õpitoa eesmärk on äratada õpilastes huvi robootika ja programmeerimise vastu.

Õpilased õpivad robotite liikumise juhtimist paberil ja liikumise programmeerimist veebipõhises keskkonnas http://ozoblockly.com/.

 

Eesmärk on äratada õpilastes huvi robootika ja programmeerimise vastu

Informaatika, robootika, eesti keel, kunst, ajalugu – Eesti vabariik 100

Õpilane oskab:
* kavandada mänguväljaku ja selle kasutamiseks mängu stsenaariumi teemal "Eest vabariik 100";
* programmeerida robotile liikumise mänguväljakul;
* esitleda mängu eakaaslastele.

 

AJAKAVA

13. 00 - 13. 10 Kogunemine
13. 10 - 13. 20

* Töötoa tutvustus, rühmade moodustamine

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Aw_qJp6jm8 

 

13. 20 - 14.00

OzoBot liikumise juhtimine nutiseadmel

*  Ozoboti liikumise juhtimine paberil  
 
14. 00 - 14.15 Paus


14. 15 - 15. 15

* Ideede genereerimine

* OzoBotile liikumisplaani/kaardi joonistamine

* tegevuste katsetamine

 

15.15 - 15. 45 Roboti tegevuste esitlemine, lemmiku valimine.
15.45 - 16.00 Kokkuvõte ja lõpetamine

 

TÖÖLEHT

 

 

ÕPITUBA  "Code Week 2018"

15. oktoober 2018

Programmeerimine on lõbus

kell 8.00

Osalejaid 17

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega kasutades selleks veebipõhist objektorienteeritud programmeerimise graafilist keskkonda https://studio.code.org/.

Õpituba on Türi põhikooli 5.b klassi õpilastele

Programmeerime mängu luues

kell 11.50

Osalejaid 21

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega. Õpilane mõtleb välja mobiilirakenduse idee ja programmeerib rakenduse ning laeb selle oma nutiseadmesse.

Õpituba on Türi põhikooli 7.a klassi õpilastele

 

16. oktoober 2018

Programmeerimine on lõbus

kell 8.00

Osalejaid 16

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega kasutades selleks veebipõhist objektorienteeritud programmeerimise graafilist keskkonda https://studio.code.org/.

Õpituba on Türi põhikooli 5.a klassi õpilastele

 

17. oktoober 2018

Programmeerime mängu luues

kell 11.50

Osalejaid 20

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega. Õpilane mõtleb välja mobiilirakenduse idee ja programmeerib rakenduse ning laeb selle oma nutiseadmesse.

Õpituba on Türi põhikooli 7.c klassi õpilastele

 

18. oktoober 2018

Programmeerime mängu luues

kell 9.50

Osalejaid 20

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega. Õpilane mõtleb välja mobiilirakenduse idee ja programmeerib rakenduse ning laeb selle oma nutiseadmesse.

Õpituba on Türi põhikooli 7.b klassi õpilastele

 

19. oktoober 2018

Programmeerimine on lõbus

kell 10.00

Osalejaid 18

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega kasutades selleks veebipõhist objektorienteeritud programmeerimise graafilist keskkonda https://studio.code.org/.

Õpituba on Türi põhikooli 5.c klassi õpilastele

Korraldaja:
 Laine Aluoja
Türi Põhoikool
Haridustehnoloog
E-post: aluojalaine@gmail.com

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.