| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

TekstKT5_2

Page history last edited by Laine 1 year, 5 months ago

 

Igal aastal valitakse aasta loom. Käesoleva aasta loomaks on kobras.

  

1. Koosta kobrase kohta infoleht tekstidokumendina (materjali leiad Internetist http://www.ejs.ee/aasta-loom-2019-kobras/ ).

 

2. Kopeeri info veebist tekstidokumenti ja

 kujunda infoleht järgmiselt: 

a)      paberile anna horisontaalpaigutus (1 punkt)

b)      määra (veerised) paremaks ääreks 3 cm ja vasakuks 2,5 cm, alumine ja ülemine äär 2 cm.(3 punkti)

c)      pealkiri paiguta keskele Paks, Times New Roman, 16 pt (1 punkt)

d)      tekst kujunda fondiga Times New Roman, 12 pt (1 punkt)

e)      kasuta rööpjoondust ja reavahet 1,5 (2 punkti)

f)      lisa infolehe lõppu veebiaadress, kust leidsid info aasta looma kohta (1 punkt)

 

3. Leia Internetis 1 pilt infolehe ilmestamiseks, salvesta pilt arvutisse oma kausta (1 punkt) .

 

4. Lisa pilt infolehele ja paiguta pilt teksti sisse paremale. Muuda pildi laiust nii, et selle laius oleks pool lehe laiusest (4 punkti)

 

5. Dokumendi päisesse paremale paiguta oma nimi ja klass (2 punkti)

 

6. Lisa infolehe jalusesse vasakule automaatne kuupäev ja kellaaeg (2 punkti)

 

Salvesta valmis dokument oma kausta ja pane sellele nimi: eesnimi_klass_PT1  (1 punkt)

 

Lae loodud töö failina oma veebilehel ÜLESANNETE alamlehele ja kirjuta pealkirjaks TEKSTITÖÖTLUS (2 punkti)

 

Kokku 21 punkti

19 - 21 punkti hinne 5 

14 - 18 punkti hinne 4

10 - 13 punkti hinne 3

0 - 9 punkti - töö tuleb uuesti sooritada

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.