| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Dokkio Sidebar applies AI to make browsing the web faster and more productive. Whenever you open Sidebar, you'll get an AI summary of the web page and can ask any question you like about the content of the page! Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Identiteet

Page history last edited by Laine 3 years, 6 months ago

Ülesanne 1

 

Vaata esitlust

 

 

Ülesanne 2

 

Vasta küsimustele

  • Mis on virtuaalne identiteet?
  • Miks on vajalik mitmetasemeline audentimine?
  • Mis on varikonto?
  • Milline on Sinu "Interneti mina"?

 Tee kuvapildid Google ja  WebMii lehekülegel tehtud otsingu tulemistest, salvesta oma kasuta.

 

Vastused kirjuta oma AJAVEEBI.
Artikli nimeks sisesta Virtuaalne identiteet

Lisa artiklisse ka kuvapildid "Interneti mina" otsingu tulemsutest.

Võrdle kahes keskkonnas otsingu tulemusi.

Lisa artiklisse järeldused, kahes keskkonnas leitud tulemuste kohta.

 

LISAÜLESANNE

 1. Tutvu privaatsuseadete soovitustega
 2. Loe lisaks

 

Tagasi

 

 

VIDEOD

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.