| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Identiteet

Page history last edited by Laine 4 years, 4 months ago

Ülesanne 1

 

Vaata esitlust

 

 

Ülesanne 2

 

Vasta küsimustele

  • Mis on virtuaalne identiteet?
  • Miks on vajalik mitmetasemeline audentimine?
  • Mis on varikonto?
  • Milline on Sinu "Interneti mina"?

 Tee kuvapildid Google ja  WebMii lehekülegel tehtud otsingu tulemistest, salvesta oma kasuta.

 

Vastused kirjuta oma AJAVEEBI.
Artikli nimeks sisesta Virtuaalne identiteet

Lisa artiklisse ka kuvapildid "Interneti mina" otsingu tulemsutest.

Võrdle kahes keskkonnas otsingu tulemusi.

Lisa artiklisse järeldused, kahes keskkonnas leitud tulemuste kohta.

 

LISAÜLESANNE

 1. Tutvu privaatsuseadete soovitustega
 2. Loe lisaks

 

Tagasi

 

 

VIDEOD

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.