| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Küberkiusamine3

Page history last edited by Laine 4 months, 2 weeks ago

Ülesanne 1

Tuleta meelde kahes eelmise osas õpitu ja

kirjuta AJAVEEBI artikkel "Küberkiusamine 1"

Artiklis vasta oma sõnadega küsimustele

  1. Mis on küberkiusamine?
  2. Mis iseloomustab kiusajat?
  3. Mis iseloomustab ohvrit?
  4. Mida teha kui sind kiusatakse?
  5. Mida teha kui Sinu sõpra kiusatakse?

 

LISAÜLESANNE SOOVIJATELE

Ülesanne 4

PALUN PANE ARVUTI HÄÄLETUKS!

Kontrolli oma teadmisi mänguga "Küberkiusamine", mille leiad

targalt Internetis keskkonnas http://www.targaltinternetis.ee/nastix/

JUHEND

Mängu alustamiseks pead
1. avama mängu "Nastix" http://www.targaltinternetis.ee/nastix/

2. valima "uus mäng"

3. valima avatari

4. sisestama vanuse, nime, elukoha ja vastama küsimusele, kas Sul on õdesid/vendasid

5. klõpsama valikul "Kasutan varjunime ja identiteeti"

6. valima mängu "Küberkiusamine"

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.