| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Küberkiusamine3

Page history last edited by Laine 1 year, 2 months ago

Ülesanne 1

Tuleta meelde kahes eelmise osas õpitu ja

kirjuta AJAVEEBI artikkel "Küberkiusamine 1"

Artiklis vasta oma sõnadega küsimustele

  1. Mis on küberkiusamine?
  2. Mis iseloomustab kiusajat?
  3. Mis iseloomustab ohvrit?
  4. Mida teha kui sind kiusatakse?
  5. Mida teha kui Sinu sõpra kiusatakse?

 

LISAÜLESANNE SOOVIJATELE

Ülesanne 4

PALUN PANE ARVUTI HÄÄLETUKS!

Kontrolli oma teadmisi mänguga "Küberkiusamine", mille leiad

targalt Internetis keskkonnas http://www.targaltinternetis.ee/nastix/

JUHEND

Mängu alustamiseks pead
1. avama mängu "Nastix" http://www.targaltinternetis.ee/nastix/

2. valima "uus mäng"

3. valima avatari

4. sisestama vanuse, nime, elukoha ja vastama küsimusele, kas Sul on õdesid/vendasid

5. klõpsama valikul "Kasutan varjunime ja identiteeti"

6. valima mängu "Küberkiusamine"

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.