| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Eseme modelleerimine

Page history last edited by Laine 2 years, 7 months ago

Lihtsamaid 3D mudeleid oskad sa modelleerida keskkonnas 3dc, pannes mudeleid kokku erinevatest kujunditest.

 

Reaalelulisi 3D mudeleid luuakse aga programmiga SketchUp, kus on tunduvalt rohkem võimalusi mudelite loomiseks, näiteks on seal võimalik kujunditest erinevaid osi välja lõigata ja muuta mudeleid välimuselt tõetruumateks, kasutades tekstuure ja varjutamist.

 

Internetikeskkonnas modelleerimine

 

Ülesanne 1

Vaata esitlust ja täida esitluses olevad ülesanded

 

 

Ülesanne 2

Tee loodud mudelist kuvapilt ja salvesta see oma kausta nimega "Mudel_Eesnimi"

 

Ülesanne 3

  1. Kirjuta AJAVEEBI artikkel "Modelleerimine keskkonnas SketchUp", kus annad ülevaate, mida õppisid, mis oli raske ja mis kõige enam meeldis.
  2. Kirjuta artiklisse uus mõiste
  3. Lisa artiklisse kuvapilt 3D modelleeritud mudelist.

 

Ülesanne 4

Avalda loodud mudeli kuvapilt veebitahvlil https://padlet.com/aluojalaine/mudel

 

UUS mõiste

Tekstuur - objekti väljanägemine, mis annab objektidele realistliku välimuse

 

Tagasi

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.