| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Võtmehoidja

Page history last edited by Laine 3 years, 4 months ago

Võtmehoidja modelleerimine

 

Ülesanne 1

Tutvu internetis erinevate võtmehoidjatega.
Kasuta google piltide otsingut ja märksõna "võtmehoidja" või "keychain"

Ülesanne 2

  1. Kasuta 3DC.io keskkonda https://3dc.io/
  2. Modelleeri meie kooli sümboolikaga võtmehoidja
  3. Tee loodud võtmehoidjast kuvapilt ja salvesta see oma kausta nimega "Võtmehoidja"
  4. Ekspordi loodud mudel  (stl failina) oma kausta ja nimeks kirjuta oma eesnimi ja klass

 

Ülesanne 3

  1. Lae loodud mudeli kuvapilt veebitahvlile https://padlet.com/aluojalaine/votmehoidja

 

Ülesanne 4

  1. Kirjuta AJAVEEBI artikkel "Võtmehoidja", kus annad ülevaate, mida õppisid, mis oli raske ja mis kõige enam meeldis.
  2. Lisa artiklisse kuvapilt 3D modelleeritud võtmehoidjast.

 

Tagasi

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.