| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Võtmehoidja

Page history last edited by Laine 2 years, 6 months ago

Võtmehoidja modelleerimine

 

Ülesanne 1

Tutvu internetis erinevate võtmehoidjatega.
Kasuta google piltide otsingut ja märksõna "võtmehoidja" või "keychain"

Ülesanne 2

  1. Kasuta 3DC.io keskkonda https://3dc.io/
  2. Modelleeri meie kooli sümboolikaga võtmehoidja
  3. Tee loodud võtmehoidjast kuvapilt ja salvesta see oma kausta nimega "Võtmehoidja"
  4. Ekspordi loodud mudel  (stl failina) oma kausta ja nimeks kirjuta oma eesnimi ja klass

 

Ülesanne 3

  1. Lae loodud mudeli kuvapilt veebitahvlile https://padlet.com/aluojalaine/votmehoidja

 

Ülesanne 4

  1. Kirjuta AJAVEEBI artikkel "Võtmehoidja", kus annad ülevaate, mida õppisid, mis oli raske ja mis kõige enam meeldis.
  2. Lisa artiklisse kuvapilt 3D modelleeritud võtmehoidjast.

 

Tagasi

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.