| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

3D modifitseerimine

Page history last edited by Laine 2 years, 5 months ago

Tunni läbimisel:

 • Oskan 3dc.io keskkonna galeriist 3D mudeleid otsida ning õigesti kasutada
 • Analüüsin olemasolevat 3D kujundit, millest see koosneb.
 • Modifitseerin olemasolevaid objekte

Teemad:

 • Loodud 3D objektide kasutamine ja täiendamine

Mõisted:
Modifitseerimine
- muutmine, teisendamine

 

Ülesanne 1

Vaata esitlust

Teadupärast leidub internetis väga palju erinevat infot ja tehtud töid. Nii on ka 3D mudelite puhul.

Lahked inimesed on jaganud oma tehtud mudeleid teistega, et objekte saaksid vaadata ja kasutada ka teised.

 

Järgevatelt slaididelt näedki, kuidas leida ja enda töölauale lisada teiste tehtud objekte ning neid omaltpoolt täiendada.

 

 

Ülesanne 2

 1. Leia 3dc.io keskkonna galeriist Sulle meeldiv 3D objekt.
 2. Tee sellest kuvapilt. Salvesta arvutisse oma kausta ja kirjuta nimeks "pilt1"
 3. Impordi see objekt enda failidesse, et Sa saaksid seda täiendada.
 4. Täienda imporditud objekti
 5. Salvesta oma töö.
 6. Tee tulemusest kuvapilt. Salvesta arvutisse oma kausta ja kirjuta nimeks "pilt2"
 7. Lisa kuvapildid (enne modifitseerimist ja pärast) oma veebilehe Ülesannete alamlehele.
 8. Ülesandele pane pealkirjaks "3D modifitseerimine"
 9. Kirjuta juurde, mida Sina objektile lisasid.

 

Tagasi

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.