| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

3D

Page history last edited by Laine 2 years, 8 months ago

3D mudeli loomine

Tunni läbimisel:

 • Oskan lihtsamaid 3D modelleerimise võtteid (kujundite lisamine, suuruse muutmine, paigutamine jne)
 • Oskan kasutada keskkonda 3dc.io

Teemad:

 • Lihtsate 3D objektide loomine kujundite abil

Ülesanne 1

Tuleta meelde 3D kujund.

Vaata kõik slaidid läbi ja proovi vastata õigesti.

Ülesanne 2

Vaata videot ja täida videos olevad ülesanded

3D Creationist tarkvaras ruumiliste kehade õppimine ja lihtsa mudeli disain

 

3DC.io veebilehe aadress https://3dc.io/

3DC keskkonna kasutamiseks ei ole vaja kasutajakontot luua.
Keskkonnas ülesande täitmiseks vali  [Kasuta ilma kontota]

 

3DC.io veebilehe aadress

https://3dc.io/

 

Ülesanne 3

 1. Modelleeri video järgi 3 pallist koosnev ruumiline lumememm.
 2. Lisa 2 kujundit, mis ei ole kerad.
 3. Tee loodud lumememmest ekraanipilt ja salvesta see oma kausta nimega "Lumememm"

 

Ülesanne 4

 1. Kirjuta AJAVEEBI artikkel "Lumememm", kus annad ülevaate, mida õppisid, mis oli raske ja mis kõige enam meeldis.
 2. Kirjuta artiklisse uued mõisted
 3. Lisa artiklisse ekraanipilt 3D modelleeritud lumememmest.

 

 

MÕISTED

3D-kujund - kolmemõõtmeline kujund

Modelleerimine - ehk mudeldamine ehk mudeli loomine, konstrueerimine ja kasutamine

3D mudel - kolmemõõtmeline mudel ehk mõne suurema objekti vähendatud koopia, mille abil saab hinnata tegeliku objekti olekut

 

Tagasi

 

NÄITED

Lumememm

 

stl file

lumememm.stl

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.