| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

regamine

Page history last edited by Laine 3 years, 9 months ago

"CodeWeek 2017" õpituba "Õpime mängides".

Õpitoas nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja haridusliku robotitega "OzoBot".

Õpitoa eesmärk on äratada õpilastes huvi robootika ja programmeerimise vastu.

Õpilased õpivad robotite liikumise juhtimist nii paberil kui ka liikumise programmeerimist veebipõhises keskkonnas http://ozoblockly.com/.


Õpituba toimub 18. oktoobril kell 13.50 Türi Põhikoolis
Täpsem info töötoa kohta leiad aadressilt
http://informaatika.pbworks.com/w/page/120060396/CodeWeek2017
Korraldaja:
 Laine Aluoja
Türi Põhoikool
Haridustehnoloog
E-post: aluojalaine@gmail.com

 

 

 

"CodeWeek 2017" õpituba "Õpime mängu luues".
Õpitoas nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega (Scratch ja AppInventor) ja loovad ainealase mängu, mida pärast esitletakse teistele õpitos osalenutele ja hääletatakse parim.
Õpituba toimub 11. oktoobril kell 13.50 Türi Põhikoolis
Täpsem info töötoa kohta leiad aadressilt
http://informaatika.pbworks.com/w/page/120060396/CodeWeek2017
Korraldaja:
 Laine Aluoja
Türi Põhoikool
Haridustehnoloog
E-post: aluojalaine@gmail.com

 

9. oktoober 2017

kell 12.50

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega.

Õpilane mõtleb välja mobiilirakenduse idee ja programmeerib rakenduse ning laeb selle oma nutiseadmesse.

Osalejaid 12

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.