| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

CodeWeek2017

Page history last edited by Laine 6 years, 9 months ago

Türi Põhikool  CodeWeek2017

 

ÕPITUBA "Õpime koos mängu luues"

12. oktoober 2017

kell 13. 00

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega.

Õpilane mõtleb välja mängu idee teemal "Eest vabariik 100" ja programmeerib mängu, kasutades selleks Scratch https://scratch.mit.edu/ või AppInventor http://ai2.appinventor.mit.edu// keskkonda.

Osalejaid 29

Eesmärk on äratada õpilastes huvi  programmeerimise ja mobiilirakenduste loomise vastu.

Informaatika, eesti keel, kunst, ajalugu – Eesti vabariik 100

Õpilane oskab

•          kavandada lihtsama mängu stsenaariumi;

•          lisada ja kujundada tegelased, tausta;

•          programmeerida tegelaste liikumise ja/või omavahelise vestluse;

•          salvestada valmis töö etteantud kohta,

•          jagada mängu eakaaslastega.

 

AJAKAVA

13. 00 - 13. 10 Kogunemine
13. 10 - 14. 00

 • Töötubade tutvustus
 • AppInventoris kasutajakonto loomine
 • Keskkonna kasutamise võimalustega tutvumine - Tööleht
 • Mängu programmeerimine
 • Mängu installeerimine ja katsetamine nutiseadmes

14. 00 - 14.15 Paus
14. 15 - 15. 15

 • Mängu ideede genereerimine teemal "Eesti vabariik 100"
 • Mängu programmeerimine
 • Programmeerimine
 • Mängu installeerimine ja katsetamine nutiseadmes 

15.15 - 15. 45 Mängude esitlemine.
15.45 - 16.00 Kokkuvõte ja lõpetamine

 

Töötoas loodud mängud on avaldatud veebitahvlil

 https://padlet.com/aluojalaine1/mangud 

Made with Padlet

 

Korraldaja:
 Laine Aluoja
Türi Põhoikool
Haridustehnoloog
E-post: aluojalaine@gmail.com

 

ÕPITUBA "Õpime mängides"

18. oktoober 2017

kell 13 00

Osalejaid 29

 

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja haridusliku robotitega "OzoBot".

Õpitoa eesmärk on äratada õpilastes huvi robootika ja programmeerimise vastu.

Õpilased õpivad robotite liikumise juhtimist paberil ja liikumise programmeerimist veebipõhises keskkonnas http://ozoblockly.com/.

 

Eesmärk on äratada õpilastes huvi robootika ja programmeerimise vastu

Informaatika, robootika, eesti keel, kunst, ajalugu – Eesti vabariik 100

Õpilane oskab:
* kavandada mänguväljaku ja selle kasutamiseks mängu stsenaariumi teemal "Eest vabariik 100";
* programmeerida robotile liikumise mänguväljakul;
* esitleda mängu eakaaslastele.

 

Registreerumine http://bit.ly/codeweekozobot 

 

AJAKAVA

13. 00 - 13. 10 Kogunemine
13. 10 - 13. 20

* Töötoa tutvustus, rühmade moodustamine

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Aw_qJp6jm8 

 

13. 20 - 14.00

OzoBot liikumise juhtimine nutiseadmel

*  Ozoboti liikumise juhtimine paberil  
 
14. 00 - 14.15 Paus


14. 15 - 15. 15

* Ideede genereerimine

* OzoBotile liikumisplaani/kaardi joonistamine

* tegevuste katsetamine

 

15.15 - 15. 45 Roboti tegevuste esitlemine, lemmiku valimine.
15.45 - 16.00 Kokkuvõte ja lõpetamine

 

TÖÖLEHT

 

Pildi autor Agnes Kaio

 

ÕPITUBA  "Mäng nutiseadmesse"

10. oktoober 2017

kell 13.40

Osalejaid 12

Nutihuvilised õpilased tutvuvad programmeerimise algtõdedega ja mobiilirakenduste tööpõhimõtetega. Õpilane mõtleb välja mobiilirakenduse idee ja programmeerib rakenduse ning laeb selle oma nutiseadmesse.

Õpituba on Türi põhikooli 5. klasside õpilastele

Osalejaid 12

 

 

Korraldaja:
 Laine Aluoja
Türi Põhoikool
Haridustehnoloog
E-post: aluojalaine@gmail.com

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.